Η Εταιρεία ΣΕΗΟΣ

Η εταιρεία ΣΕΗΟΣ

Ο Συνεταιρισμός Εμπόρων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών, (ΣΕΗΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.)
ιδρύθηκε το 1982 από 30 καταστήματα ηλεκτρικών ειδών.

Εγγραφή στο ΣΕΗΟΣ RSS